ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ψ0ΧΔ46Ψ8ΧΒ-0Υ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΧΔ46Ψ8ΧΒ-0Υ4

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228187/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99868 #6668497 #1226613

30/09/2021 14:42:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *