ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΨΟΕ46Ψ8ΧΒ-Τ39

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΟΕ46Ψ8ΧΒ-Τ39

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228186/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99867 #6668495 #1226612

30/09/2021 14:42:38

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *