ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ω14Ρ46Ψ8ΧΒ-5ΓΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω14Ρ46Ψ8ΧΒ-5ΓΓ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228184/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99865 #6668491 #1226610

30/09/2021 14:42:26

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *