ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ψ42746Ψ8ΧΒ-ΒΓ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ42746Ψ8ΧΒ-ΒΓ9

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228183/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99863 #6668489 #1226609

30/09/2021 14:42:20

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *