ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

92Ω846Ψ8ΧΒ-0ΦΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/92Ω846Ψ8ΧΒ-0ΦΙ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228182/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99862 #6668487 #1226608

30/09/2021 14:42:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *