ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ψ5ΛΠ46Ψ8ΧΒ-ΛΘΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΛΠ46Ψ8ΧΒ-ΛΘΗ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228181/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99859 #6668485 #1226607

30/09/2021 14:42:07

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *