ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΔ5Δ46Ψ8ΧΒ-Α8Π

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔ5Δ46Ψ8ΧΒ-Α8Π

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228180/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99858 #6668483 #1226606

30/09/2021 14:42:01

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *