ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΖΗ246Ψ8ΧΒ-ΦΧ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΖΗ246Ψ8ΧΒ-ΦΧ4

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228179/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99857 #6668481 #1226605

30/09/2021 14:41:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *