ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΚΤ146Ψ8ΧΒ-ΞΥΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΚΤ146Ψ8ΧΒ-ΞΥΕ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228178/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99855 #6668479 #1226604

30/09/2021 14:41:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *