ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΗΓ046Ψ8ΧΒ-ΞΛΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΓ046Ψ8ΧΒ-ΞΛΣ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228177/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99852 #6668477 #1226603

30/09/2021 14:41:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *