ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΑΑ946Ψ8ΧΒ-ΩΦΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΑΑ946Ψ8ΧΒ-ΩΦΦ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228176/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99851 #6668475 #1226602

30/09/2021 14:41:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *