ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

98ΦΥ46Ψ8ΧΒ-ΩΞΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/98ΦΥ46Ψ8ΧΒ-ΩΞΖ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228175/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99849 #6668473 #1226601

30/09/2021 14:41:27

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *