ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

96ΥΖ46Ψ8ΧΒ-Ζ50

https://diavgeia.gov.gr/doc/96ΥΖ46Ψ8ΧΒ-Ζ50

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228174/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99848 #6668471 #1226600

30/09/2021 14:41:21

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *