ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60Β846Ψ8ΧΒ-Π4Ο

https://diavgeia.gov.gr/doc/60Β846Ψ8ΧΒ-Π4Ο

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228173/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99846 #6668468 #1226599

30/09/2021 14:41:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *