ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9Δ1Ν46Ψ8ΧΒ-ΗΡ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Δ1Ν46Ψ8ΧΒ-ΗΡ0

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228172/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99845 #6668466 #1226598

30/09/2021 14:41:08

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *