ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

68ΚΘ46Ψ8ΧΒ-ΚΤΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΚΘ46Ψ8ΧΒ-ΚΤΚ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228171/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99842 #6668464 #1226597

30/09/2021 14:41:01

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *