ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΗΤΤ46Ψ8ΧΒ-ΠΘΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗΤΤ46Ψ8ΧΒ-ΠΘΙ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228170/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99838 #6668462 #1226596

30/09/2021 14:40:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *