ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6ΛΝΝ46Ψ8ΧΒ-Γ7Κ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΝΝ46Ψ8ΧΒ-Γ7Κ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228169/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99837 #6668460 #1226595

30/09/2021 14:40:49

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *