ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΜ4Β469Β7Ι-Υ0Τ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜ4Β469Β7Ι-Υ0Τ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

99206919

21974/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 81692 #1653751 #107477

30/09/2021 16:22:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *