ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ψ9ΕΦ46Ψ8ΧΒ-ΦΧ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΕΦ46Ψ8ΧΒ-ΦΧ7

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228167/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99835 #6668456 #1226593

30/09/2021 14:40:36

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *