ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΥΧ846Ψ8ΧΒ-8ΩΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΥΧ846Ψ8ΧΒ-8ΩΑ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228166/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99834 #6668454 #1226592

30/09/2021 14:40:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *