ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΥΜΒ46Ψ8ΧΒ-8ΞΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΥΜΒ46Ψ8ΧΒ-8ΞΨ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228165/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99832 #6668452 #1226591

30/09/2021 14:40:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *