ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΦΖΤ46Ψ8ΧΒ-ΤΩΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΖΤ46Ψ8ΧΒ-ΤΩΦ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228164/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99830 #6668450 #1226590

30/09/2021 14:40:18

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *