ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ω8ΠΤ46Ψ8ΧΒ-ΝΙ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΠΤ46Ψ8ΧΒ-ΝΙ6

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228163/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99829 #6668448 #1226589

30/09/2021 14:40:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *