ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΗΛΔ46Ψ8ΧΒ-ΚΧ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΛΔ46Ψ8ΧΒ-ΚΧ0

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228161/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99827 #6668444 #1226588

30/09/2021 14:39:59

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *