ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΝ2ΨΩΗ1-187

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝ2ΨΩΗ1-187

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

6304

13349

ΑΡ.ΑΠΟΦ.333/2021.ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – 57η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

30/09/2021 14:39:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *