ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60ΒΜ46ΨΖ2Ν-6ΩΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΒΜ46ΨΖ2Ν-6ΩΓ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

99203020

34083/2021

Αναμόρφωση συνοπτικού συνολικού προϋπολογισμού

30/09/2021 14:39:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *