ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΙΠ546Ψ8ΧΒ-Δ6Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΙΠ546Ψ8ΧΒ-Δ6Χ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228159/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99813 #6668440 #1226586

30/09/2021 14:39:46

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *