ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΜΕ046Ψ8ΧΒ-ΗΣΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΕ046Ψ8ΧΒ-ΗΣΗ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228158/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99799 #6668438 #1226585

30/09/2021 14:39:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *