ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΚΤ346Ψ8ΧΒ-5Γ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΤ346Ψ8ΧΒ-5Γ5

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228156/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99781 #6668434 #1226583

30/09/2021 14:39:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *