ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΣΤΞ46Ψ8ΧΒ-6ΟΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΣΤΞ46Ψ8ΧΒ-6ΟΚ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228155/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99778 #6668432 #1226582

30/09/2021 14:39:22

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *