ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΜ9Ψ46Ψ8ΧΒ-Π38

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜ9Ψ46Ψ8ΧΒ-Π38

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228154/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99763 #6668430 #1226581

30/09/2021 14:39:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *