ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΜΟΥ46Ψ8ΧΒ-ΗΒΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΟΥ46Ψ8ΧΒ-ΗΒΩ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228152/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99748 #6668426 #1226579

30/09/2021 14:39:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *