ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6Τ1446Ψ8ΧΒ-6Χ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Τ1446Ψ8ΧΒ-6Χ1

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228151/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99747 #6668424 #1226578

30/09/2021 14:38:57

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *