ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΒΧΓ46Ψ8ΧΒ-ΚΟΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΧΓ46Ψ8ΧΒ-ΚΟΟ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228149/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99743 #6668420 #1226576

30/09/2021 14:38:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *