ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΟΤΣ469Β7Ι-ΕΘ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΤΣ469Β7Ι-ΕΘ0

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

99206919

21972/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 81628 #1653747 #107475

30/09/2021 16:22:39

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *