ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

62Ε246Ψ8ΧΒ-ΘΕ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/62Ε246Ψ8ΧΒ-ΘΕ4

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228148/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99741 #6668418 #1226575

30/09/2021 14:38:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *