ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΩΒ446Ψ8ΧΒ-ΥΓΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΒ446Ψ8ΧΒ-ΥΓΗ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228147/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99734 #6668416 #1226574

30/09/2021 14:38:31

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *