ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΥΖΜ46Ψ8ΧΒ-ΒΛΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΖΜ46Ψ8ΧΒ-ΒΛΒ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228146/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99733 #6668414 #1226573

30/09/2021 14:38:25

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *