ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6ΣΟΧ46Ψ8ΧΒ-ΟΧ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΟΧ46Ψ8ΧΒ-ΟΧ0

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228144/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99725 #6668408 #1226571

30/09/2021 14:38:12

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *