ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

91ΟΖ46Ψ8ΧΒ-ΡΞΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/91ΟΖ46Ψ8ΧΒ-ΡΞΜ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228143/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99721 #6668406 #1226570

30/09/2021 14:38:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *