ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6ΜΤΣ46Ψ8ΧΒ-365

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΤΣ46Ψ8ΧΒ-365

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228140/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99711 #6668400 #1226567

30/09/2021 14:37:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *