ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6ΗΔ346Ψ8ΧΒ-1Λ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΔ346Ψ8ΧΒ-1Λ5

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228139/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99707 #6668398 #1226566

30/09/2021 14:37:41

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *