ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΨΖΕ46Ψ8ΧΒ-ΣΧΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΨΖΕ46Ψ8ΧΒ-ΣΧΚ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228138/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99704 #6668396 #1226565

30/09/2021 14:37:34

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *