ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΦ6Υ46Ψ8ΧΒ-Ρ0Ρ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦ6Υ46Ψ8ΧΒ-Ρ0Ρ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228137/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99703 #6668394 #1226564

30/09/2021 14:37:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *