ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9Φ9Ζ46Ψ8ΧΒ-ΚΒΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Φ9Ζ46Ψ8ΧΒ-ΚΒΙ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228136/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99702 #6668392 #1226563

30/09/2021 14:37:22

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *