ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6Ε6Υ46Ψ8ΧΒ-ΒΜ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε6Υ46Ψ8ΧΒ-ΒΜ5

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228134/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99696 #6668388 #1226561

30/09/2021 14:37:10

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *