ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΥ1Ζ46Ψ8ΧΒ-ΞΦΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥ1Ζ46Ψ8ΧΒ-ΞΦΞ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228133/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99693 #6668386 #1226560

30/09/2021 14:37:04

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *