ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ψ6ΛΡ46Ψ8ΧΒ-ΑΘΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΛΡ46Ψ8ΧΒ-ΑΘΦ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228131/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99689 #6668382 #1226558

30/09/2021 14:36:50

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *