ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

94ΖΩ46Ψ8ΧΒ-Ρ4Γ

https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΖΩ46Ψ8ΧΒ-Ρ4Γ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228130/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99686 #6668380 #1226557

30/09/2021 14:36:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *